URBAN HECKATHON SPOZNANJE: POTREBUJEMO PISARNO ZA CELOSTNO URBANO PRENOVO

22 prebivalcev 13 nabitih ur iskalo možnosti in rešitve – prometna ureditev, nezasedeni prostori, principi participatornega dela in financiranje so prva ustvarjena poglavja participatorne trajnostne odprtokodne (open-source) strategije, ki bo objavljena na www.city-tools.net.

Prvi Urban Hackathon Maribor se je uspešno zaključil v sproščenem dialogu med udeleženci, ki so se tukaj prvič spoznali oz. pogovarjali ter s sklepom, da se čimprej, najkasneje v 14 dnevih ponovno srečamo in nadaljujemo začeto delo. Hackathon je dokazal proaktivnost prebivalcev in nujo po participaciji. Moč in volja, ki naj bi ju v teh časih primanjkovalo, sta bili na hackathonu vsekakor vseprisotni.

Izraz hackathon izvira iz področja informatike, v tem primeru pa je izpostavljal zlasti pomen dostopa do informacij za namene prenove mesta ter vlogo sodobnih tehnologij pri urejanju prostora. Pomen povezovanja različnih strok in potreba po vključevanju laične in strokovne javnosti za reševanje zahtevnih prostorskih problemov je pravtako bila središčna tema dogodka.

22 prebivalcev – udeležencev, prihajajoč iz najrazličnejših področij, tako javnega kot privatnega in vseh generacij je v dveh dneh doseglo kar nekaj premikov v glavah, poiskalo precej rešitev za mesto, sprejelo par konsenzov in aktivno spreminjalo podobo mesta s pomočjo intervencij.

Petkov dan se je začel z intervencijami v javnem prostoru: kljub dežju so »hekerji« na problematičnih točkah v centru mesta razpostavili sonde, ki bodo s pomočjo uporabe pametnih telefonov mimoidoče informirale in opozarjale na konkretne probleme in možne rešitve v mestu, pridobivali mnenja mimoidočih o stanju mesta maribor in z t.i. urban-hackingom opozorili na pozabljene in degradirane prostore v mestu.

Hackathon se je nadaljeval v »izložbi« Tkalke z odkrivanjem pomembnih korakov, da dosežemo željeno podobo centra Maribora do leta 2030 – če naštejemo samo nekaj: do 2015 – pisarna za vključevanje javnosti, do 2017: napolniti izpraznjene lokale, zadružna kavarna, ureditev nabrežja Drave in Lent promenade, trajnostni trgovinski sistem na Gosposki ; do 2019: eno tretjino poti opraviti peš ali s kolesom; 2019: razpoloviti število praznih stanovanj, do 2025: mesto, ki povezuje celotno vzhodno območje - regijsko središče; mesto brez avtomobila, Drava hladi mesto: trajnostni način cevnih sistemov za ohlajanje stavb itd.

Na podlagi teh izhodišč, informacij o participatornih strategijah in predstavitvi dobrih praks iz tujine, ki jih je podal gost Jens Brandt (citybee.dk) in vseh informacijskih zemljevidov, ki jih je predstavil Staško Vešligaj(GIS MOM), smo skupaj izbrali štiri področja, ki smo jih obravnavali v soboto in predstavljajo prve dele nastajajoče open-source strategije, ki bo v naslednjih dneh objavljena na www.city-toolbox.net in jo bomo v obliki wiki strani v naslednjih mesecih lahko so-ustvarjali vsi.

Ena izmed pobud, ki izhaja iz prvega urbanega hackathona je tudi ta, da po vzoru Kopenhagna, ki vsako leto v dveh izbranih mestnih četrteh vzpostavi participatorno pisarno za celostno urbano prenovo, ki v naslednjih 6 letih detektira potrebe in želje prebivalcev območja in poskrbi za izvedbo prenove območja, vzpostavimo podobno pisarno tudi v Mariboru, in tako trajnostno in vključujoče detektiramo potrebe vseh, tudi tistih, ki ponavadi ostajajo neslišani. S tem se navezujemo tudi na nacionalno pobudo vzpostavljanja tovrstnih participatornih pisarn - na pobudo Mreže za prostor.

 

Air Jordan 1 Low Emerald Rise/White-Black For Sale